Εκπαιδευτικές δράσεις

Οι εκπαιδευτικές δράσεις που υλοποιούνται στο ΘΠΛ και ξεκίνησαν ήδη κατά την εξέλιξη κατασκευής του έργου, απευθύνονται σε μαθητές (προσχολικής αγωγής, α΄βάθμιας, β΄βάθμιας εκπαίδευσης), φοιτητές και οργανωμένες ομάδες επισκεπτών.
Υλοποιούνται καθόλη τη διάρκεια του έτους κατόπιν δήλωσης συμμετοχής τηλεφωνικά στο 2352033884 ή/και διαδικτυακά («Επικοινωνία»). Απαραίτητα δηλώνονται τα στοιχεία σχολείου και/ή συνοδών, η επιθυμητή ημερομηνία και ώρα επίσκεψης, ο αριθμός συμμετεχόντων και τα στοιχεία επικοινωνίας. Τηρείται σειρά προτεραιότητας.
Ο ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων ανά ομάδα είναι 15 και ο μέγιστος ανά πρόγραμμα, 50.
Εναλλακτικά, υπάρχει η δυνατότητα για τους/τις εκπαιδευτικούς να υλοποιήσουν μόνοι τους κάποιο από τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΘΠΛ κατά τις ώρες λειτουργίας του, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας – συνεννόησης για τον ορισμό ημέρας/ώρας/προγράμματος και αριθμό παιδιών. Σ΄ αυτή την περίπτωση, παρέχεται δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό για την προετοιμασία του προγράμματος.
Τα τρέχοντα προγράμματα, στα οποία εντάσσεται εισαγωγική ξενάγηση στο πάρκο ή/και στην ακρόπολη Λειβήθρων κατόπιν προσυνεννόησης, είναι τα εξής:

  1. «Ο Μυκηναϊκός κόσμος του Ολύμπου»
  2. «Ένα εύρημα γεννιέται . . .   μες στο χώμα»
  3. «Αγγειοπλαστική – Τέχνη από χώμα και νερό»
  4. «Φυσική δόμηση . . . χτίζουμε όπως τότε»
  5. «Οικοκαλλιέργεια . . . μ’ αμπέλια και χρυσές ελιές»
  6. «Μη μου τους . . . μύθους τάραττε»
  7. «Μύθος και Φύση στον αρχαιολογικό χώρο των Λειβήθρων»

 

«Ο Μυκηναϊκός κόσμος του Ολύμπου»

Το πρόγραμμα αφορά στην γνωριμία των συμμετεχόντων με τον μυκηναϊκό κόσμο, όπως αυτός εμφανίζεται στην Πιερία, στην περιοχή του Μακεδονικού Ολύμπου.
Περιλαμβάνει α) εισαγωγική ενημέρωση για την μυκηναϊκή εποχή στα μυκηναϊκά κέντρα (ανάκτορα), β) παρουσίαση των μυκηναϊκών ευρημάτων και ταφικών πρακτικών στην περιοχή του Μακεδονικού Ολύμπου, γ) εργαστήριο κατασκευής αντιγράφων από σφραγιδόλιθους που αποκαλύφθηκαν στις ανασκαφές των μυκηναϊκών θέσεων.
Απευθύνεται σε μαθητές προσχολικής αγωγής, Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας εκπαίδευσης.
Υλοποιείται κάθε Τρίτη και έχει διάρκεια 1-3 ώρες.
Η υλοποίηση του προγράμματος θα ξεκινήσει την Άνοιξη του 2018.

 

«Ένα εύρημα γεννιέται . . . μες στο χώμα»

Το πρόγραμμα αφορά στην προσομοίωσης της ανασκαφικής διαδικασίας και της πρωταρχικής συντήρησης και τεκμηρίωσης  των ευρημάτων, με στόχο τη βιωματική διδακτική της μεθοδολογίας της αρχαιολογικής έρευνας. Απευθύνεται σε μαθητές προσχολικής αγωγής και α΄βάθμιας εκπαίδευσης. Υλοποιείται κάθε Δευτέρα εφόσον οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές. Η διάρκεια του προγράμματος κυμαίνεται από 1-3 ώρες ανάλογα με την ηλικία των μαθητών.

 

«Αγγειοπλαστική – Τέχνη από χώμα και νερό»

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: α) εισαγωγική βιντεοπροβολή για την αγγειοπλαστική τέχνη, με κεντρική αναφορά στα κεραμικά εργαστήρια του αρχαίου Ηρακλείου β) παρουσίαση της εκθεσιακής συλλογής των αναπαραστάσεων κεραμικών αγγείων του Μακεδονικού Ολύμπου και μικρογραφικού κεραμικού κλιβάνου και γ) εργαστήριο κατασκευής χειροποίητων αγγείων από τους συμμετέχοντες και τροχήλατων από κεραμέα.

Απευθύνεται σε μαθητές προσχολικής αγωγής, α΄βάθμιας και β΄βάθμιας εκπαίδευσης. Υλοποιείται κάθε Τρίτη και έχει διάρκεια 1,5 ώρα.

 

«Φυσική δόμηση . . . χτίζουμε όπως τότε»

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει α) εισαγωγική βιντεοπροβολή με κεντρική αναφορά στις ανασκαμμένες θέσεις και τους παραδοσιακούς οικισμούς του Μακεδονικού Ολύμπου β) εργαστήριο κατασκευής και δόμησης με ωμοπλίνθους (επεξεργασία πρώτων υλών – κατασκευή σε καλούπια – δόμηση).

Απευθύνεται σε μαθητές Ε΄, ΣΤ΄Δημοτικού και β΄βάθμιας εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα υλοποιείται κάθε Παρασκευή από Απρίλιο έως Οκτώβριο, εφόσον οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 3 ώρες.

 

«Οικοκαλλιέργεια…..μ’ αμπέλια και χρυσές ελιές»

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: α) θεωρητικό μέρος για την καλλιέργεια της ελιάς και της αμπέλου και την διαδικασία γλευκοποίησης-οινοποίησης, με σημείο αναφοράς τις αρχαίες αγροικίες του Μακεδονικού Ολύμπου και β) εργαστήριο φυσικής καλλιέργειας εποχικών ειδών (φύτευση, φροντίδα, συγκομιδή). Στο μέλλον, όταν τα φυτά θα αποδώσουν ικανή παραγωγή, θα ενσωματωθεί στο πρόγραμμα εργαστήριο παραγωγής κρασιού, με συγκομιδή, πάτημα και μεταφορά – αποθήκευση γλεύκους στους πίθους που βρίσκονται στον υπόγειο χώρο ανατολικά του κτιρίου ενημέρωσης.

Απευθύνεται σε μαθητές προσχολικής αγωγής, α΄βάθμιας και β΄βάθμιας εκπαίδευσης.

Υλοποιείται εποχικά, κατόπιν ανακοίνωσης στην οικεία ιστοσελίδα.

 

«Μη μου τους. . . μύθους τάραττε»

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: α) θεωρητικό μέρος για τους μύθους του οικείου χώρου και το αρχαίο δράμα – με βασική αναφορά στην αρχαία κωμωδία-,  β) εργαστήριο, με σχηματοποιημένη κατασκευή τραγικής και κωμικής μάσκας και θεατρικό παιχνίδι με χρήση χάρτινων αντιγράφων κωμικών προσωπείων,  δραματοποίηση του ορφικού/ «μουσικού» μύθου και μιμική απόδοση των μύθων των φυτών του πάρκου.

Απευθύνεται σε μαθητές προσχολικής αγωγής, α΄βάθμιας και β΄βάθμιας εκπαίδευσης και υλοποιείται κάθε Πέμπτη. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 2 ώρες.

 

«Μύθος και Φύση στον αρχαιολογικό χώρο των Λειβήθρων»

Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ανατολικού Ολύμπου σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πιερίας, σε συνέχεια των κοινών εκπαιδευτικών δράσεων στον αρχαιολογικό χώρο Λειβήθρων προηγούμενων ετών («Φωνές νερού μυριάδες», «Παντέχνου πυρός σέλας», Φεστιβάλ Θάλασσας). Απευθύνεται σε μαθητές Νηπιαγωγείου, Δημοτικού και Γυμνασίου.

Στόχος του προγράμματος είναι η γνωριμία των συμμετεχόντων  με το μύθο του οικείου χώρου και το μοναδικό φυσικό περιβάλλον που τον ενέπνευσε, η κατανόηση της σχέσης ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος και η ενίσχυση της οικολογικής και περιβαλλοντικής συνείδησης.