Ημερίδες

Επιμορφωτική ημερίδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

28/05/2016

Στις 28 Μαΐου υλοποιήθηκε από το ΚΠΕ Ανατολικού Ολύμπου σε συνεργασία με την Υπηρεσία μας, επιμορφωτική ημερίδα για εκπαιδευτικούς της Α΄θμιας και Β΄θμιας εκπαίδευσης με την ακόλουθη δομή:

Α. Ξενάγηση στο πάρκο και την ακρόπολη Λειβήθρων

Αρχαιολογικός περίπατος στην ακρόπολη των Λειβήθρων

Ξενάγηση στο πάρκο Λειβήθρων

Β. Εισηγήσεις:

  • « Μύθος και Φύση στον αρχαιολογικό χώρο των Λειβήθρων»
  • «Περιβαλλοντική εκπαίδευση και αρχαιολογικά μνημεία»
  • « Παρουσίαση του αρχαιολογικού χώρου των Λειβήθρων: Μύθος – Ιστορία-Αρχαιολογική Έρευνα»
  • «Παρουσίαση του Θεματικού Πάρκου των Λειβήθρων»

Εισήγηση με θέμα την περιβαλλοντική εκπαίδευση και τα αρχαιολογικά μνημεία

Γ. Εργαστήρια:

  • Σχεδιασμός προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε αρχαιολογικούς χώρους
  • Σχεδιασμός φύλλων εργασίας για εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε αρχαιολογικό χώρο
  • Η Τέχνη στη συντήρηση Αρχαιοτήτων
  • «Τα παιδία παίζει με πλαγγόνες και αθύρματα»
  • Γνωριμία με την τροχήλατη κεραμική (Ι. Σταγκίδης)

Εργαστήριο: Σχεδιασμός προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε αρχαιολογικούς χώρους

Εργαστήριο: Συντήρηση κεραμικής

Εργαστήριο: «Τα παιδία παίζει με πλαγγόνες και αθύρματα»

Δημιουργίες του εργαστηρίου «Τα παιδία παίζει με πλαγγόνες και αθύρματα»

Δημιουργίες του εργαστηρίου «Τα παιδία παίζει με πλαγγόνες και αθύρματα»

Δ. Εποπτικό υλικό:

Ο συνολικός φάκελος του ΚΠΕ που διανεμήθηκε στους συμμετέχοντες, περιείχε από πλευράς της Υπηρεσίας μας το ενημερωτικό φυλλάδιο του Πάρκου Λειβήθρων και φυλλάδιο για τις βασικές αρχές και τα στάδια συντήρησης των αρχαιολογικών ευρημάτων.