Εκδόσεις – Αρθρογραφία

Μακεδονικός Όλυμπος: Μύθος – Ιστορία – Αρχαιολογία, Έφη Πουλάκη – Παντερμαλή, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, KZ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων,  Θεσσαλονίκη 2013

Οίκος – Οικία – Οικονομία, Πόλις – Πολιτική – Πολιτισμός, Έφη Πουλάκη – Παντερμαλή, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, KZ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Θεσσαλονίκη 2014

Μούσες, Ολυμπιάδες – Πιερίδες, Οι σημαντικότερες των ομαδικών θεοτήτων της αρχαιότητας, Έφη Πουλάκη – Παντερμαλή, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, KZ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Θεσσαλονίκη 2014

Λείβηθρα, Έφη Πουλάκη Παντερμαλή, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, KZ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Κατερίνη 2008

Παραμύθι για ένα αρχαίο αγρόκτημα στον Πλαταμώνα, Έφη Πουλάκη – Παντερμαλή

Κομπολογούλα (παραμύθι), Έφη Πουλάκη – Παντερμαλή