Νεκροταφεία Λειβήθρων

Βουλκάνη, περιοχής Λειβήθρων

voulkani

Ευρήματα τάφου από παράδοση / καταστροφή στη Βουλκάνη: σκύφος, αρτόσχημο αλάβαστρο, τμήμα μόνωτης υψίποδης κύλικας, χάλκινο ξυράφι-μαχαιροπέλεκυς, μικρότερο και ένα μεγάλο χάλκινο μαχαίρι, παρόμοιο με μαχαίρια από τη Σητεία και τους Γυψάδες της Κρήτης, τα Δενδρά και τις Μυκήνες, που τυπολογικά ανήκει σε μία μικρή ομάδα μαχαιριών, η οποία κατά την N. K. Sandars «is confined to the Argolid and Crete» και χρονολογήθηκε στον 14ο αι. π.Χ.

Πρόκειται για περιεχόμενο τάφου από τους πρόποδες του Άνω Ολύμπου (υψόμετρο ±300μ.), στον ευρύτερο αρχαιολογικό χώρο των Λειβήθρων, δίπλα στον ορεινό όγκο. Εντοπίστηκε, στη συνέχεια, ο κιβωτιόσχημος τάφος του οποίου ίσως ήταν κτερίσματα, λακοπερίβλητος, με δάπεδο στο φυσικό χαλίκι της περιοχής. Στο εσωτερικό του βρέθηκαν λίγα οστά, μία λαβή αλάβαστρου, ένα όστρακο κύλικας, καθώς και ένα χάλκινο στέλεχος. Με λίγες δοκιμαστικές τομές εντοπίσθηκαν τρεις ακόμα τάφοι: ένας πολύ αποσπασματικά σωζόμενος, ένας συλημένος, κτιστός με τρόχαλα και καλυμμένος με σχιστόπλακες, και ένας καλυβίτης ιστορικών χρόνων. Διαπιστώθηκε, επίσης, ότι κατά τη διάνοιξη μίας αντιπυρικής ζώνης στα ριζά του Ολύμπου είχαν αποκαλυφθεί τρεις τουλάχιστον κιβωτιόσχημοι, πλακοπερίβλητοι τάφοι, που συλήθηκαν. Στο πλαίσιο της ίδιας αντιπυρικής ζώνης, καταστράφηκε και το μεγαλύτερο μέρος μίας «τροχαλιάς», η οποία θα μπορούσε να είναι περίβολος ή τύμβος,όπως τουλάχιστον τους γνωρίζουμε σε άλλες περιοχές του Ολύμπου.

Βακούφικα (Παλιομέτοχο), περιοχής Λειβήθρων

image260

24

Κτερίσματα του νεκροταφείου Μυκηναϊκής Εποχής. Το κεντρικό στη δεύτερη σειρά και τα δύο μεσαία στην τρίτη σειρά είναι αντίγραφα

Πρόκειται για ένα ακόμη από τα νεκροταφεία των Λειβήθρων (ΥΕ ΙΙΙΒ/Γ), στα πρώτα υψώματα του Άνω Ολύμπου βορειοδυτικά της ακρόπολης. Η θέση καταστράφηκε κατά την κατασκευή του ορεινού δρόμου Καρυάς-Λεπτοκαρυάς. Δέκα μόνο τάφοι, κιβωτιόσχημοι και πλακοπερίβλητοι σώθηκαν από την καταστροφή, όλοι πρόσφατα συλημένοι, με δάπεδο από βοτσαλάκι και πατημένο πηλόχωμα. Διασώθηκαν λίγες χάντρες από κεχριμπάρι και χαλκό, πολλά όστρεα και όστρακα. Από τα τελευταία συγκολλήθηκαν αρκετά αγγεία, κυρίως τροχήλατα (70%), το μεγαλύτερο ποσοστό των οποίων είναι αλάβαστρα.

Σε μικρή απόσταση, επί της όχθης του Γρίβα, σώζονται περίβολος και άλλα κτίσματα των Λειβήθρων, που δεν ανασκάφηκαν.

Αγροτική περιοχή της Σκοτίνας / Λειβήθρων

23

Κτερίσματα τάφων Πρώιμης Εποχής Σιδήρου

Κείμενο: Έφη Πουλάκη Παντερμαλή