Ορεινός Δρόμος Λειβήθρων στα Κανάλια

Πρόκειται για λιθόστρωτο ορεινό δρόμο κατά μήκος του φυσικού περάσματος από τα Λείβηθρα προς την Περραιβία, που συνδέει τη Θεσσαλία με τη Μακεδονία (Καρυά-Λεπτοκαριά). Εντοπίστηκε με επιφανειακή έρευνα σε διάφορα σημεία λόγω σύγχρονης καταστροφής. Μικρό τμήμα του αποκαλύφθηκε στο 11+232χλμ. από τον κόμβο της Λεπτοκαρυάς στην Εθνική Οδό (412χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Θεσσαλονίκης).

Έχει μορφή μονοπατιού, όπου διακρίνονται μεμονωμένες στρωμένες πέτρες και ίχνοι τροχών. Με πλάτος 4μ., ο λιθόστρωτος δρόμος κατασκευάστηκε σε περιοχές δύσβατες και μεγάλων κλίσεων, που προϋποθέτουν μεγάλα χωματουργικά έργα και εκβραχισμούς επί του φυσικού βράχου. Λόγω των κλίσεων και των ειδικών κλιματολογικών συνθηκών διατηρεί ελάχιστες έως και μηδενικές επιχώσεις, τόσες όσες συντηρούν οι σχεδόν επιφανειακές ρίζες του δάσους.

image553

555

 

Κείμενο: Έφη Πουλάκη Παντερμαλή